foto
Jeg føler at min kompetanse er vingeklippet, og at mitt bidrag til fellesskapet er mindre verdsatt, skriver debattanten. Foto: Illustrasjon: Shutterstock

Pensjonsranet!