Pest og epidemi anno 1625: Forordning om hvordan man skal forholde seg når det er brutt ut pest, blodsott (dysenteri) og lignende smittsomme sykdommer. Denne kan du se i en utstilling på NTNU Universitetsbiblioteket Gunnerusbiblioteket nå.

Pest eller korona?