Striden om hvordan en ombygging av Ladejarlen videregående skole fortsetter. Foto: Illustrasjon fra mulighetsrapport HUS Arkitekter

Hvor går tålegrensen?