Beslutningen om fremtidig mineralutvinning fra havbunnen vil være en politisk beslutning. Riktige beslutninger må være kunnskapsbasert. Foto: Illustrasjon: NTNU Havrom / Bjarne Stenberg

Ligger vår fremtid på havdypet?