Nye tall fra Barne- og likestillingsdepartementet viser at antallet gjeldsordninger har gjort et kraftig hopp siden januar.