Vi i Kriminalomsorgen er åpenbart ikke like mye verdt som kollegene i Politiet, skriver tillitsvalgt Daniel Johnsen. Her sammen med fengselsdirektør Torill Holsvik Høyem i en annen sammenheng. Foto: Glen Musk

Vi er pålagt en helserisiko