Avishuset ved Hyttelva på Røros er unikt i europeisk sammenheng. Foto: Jan Erik Øvergård

Fjeld-Ljom bør bli nasjonalt pressemuseum