Abort fram til uke 12 i svangerskapet burde være en menneskerett. Dette er dessverre ikke tilfelle i alle land. Når man fratar kvinner retten til abort utført av kvalifisert helsehjelp, vil ikke det stoppe folk fra å gjøre det, men det vil skje på en utrygg måte og ofte i uhygieniske omstendigheter. Abort burde være lovlig fram til uke 12 i alle land, uansett årsak. En av grunnene til at abortloven i Norge mange andre land sier at man kan ta selvbestemt abort fram til uke 12, er at etter dette kan man se kjønnet til barnet. Hvis man kan se barnets kjønn, kan foreldre ta abort basert på ønske av kjønn. Det er også flere som mener at man tar livet av noen etter uke 12.

Ifølge Helsedirektoratet har kvinner i Norge selv rett til å bestemme om de vil avbryte et svangerskap i løpet av de tolv første ukene av graviditeten. Etter uke 12 må du sende søknad til en abortnemnd som bestemmer om du får lov til å utføre abort, eller om du må fullføre svangerskapet. Dessverre er det ikke alle land som tillater abort. I dag er det seks land som ikke tillater abort under noen omstendigheter. Når kvinner ikke får valget om å ta abort, fratar vi rettigheten deres om å få bestemme over egen kropp og liv. Dette fører til at kvinner utfører ekstreme handlinger for å få fjernet fosteret.

Les flere tekster fra vår skrivekonkurranse for unge her!

Ulovliggjøring av abort dreper. Nesten halvparten av alle aborter er utrygge. Ifølge Leger uten grenser dør minst 22.000 kvinner av utrygg abort hvert år. En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og ofte i uhygieniske og usikre omgivelser. En utrygg abort kan føre til alvorlige komplikasjoner og i verste fall død. Utrygg abort burde ikke være et alternativ, eller en «løsning» på graviditet. Kvinner burde få hjelpen de trenger lenge før dette blir et alternativ.

Det finnes mange ulike grunner til at kvinner velger å utføre abort. Det kan for eksempel være voldtekt, ustabile hjem, dårlig økonomi, alder eller rett og slett et ønske om å ikke få barn. Uansett grunn burde alle kvinner ha muligheten til å ta abort. Hvis noen blir tvunget til å bære fram et uønsket barn og oppdra det, vil ikke det føre med seg noe godt for verken barnet eller forelderen. Det kan rett og slett ødelegge liv.

Abortloven er et problem for veldig mange kvinner. Alle burde ha mulighet til å velge abort uavhengig av hvor i verden de bor eller hvorfor de ønsker å ta abort. Sånn er det dessverre ikke og mange kvinner tyr til ekstreme løsninger på problemet. Ulovliggjøring av abort er et angrep på kvinners rettigheter, og kan føre til død. Frigjør kvinnen, gjør abort lovlig!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!