Lørdag arrangerte Adresseavisen Valgfest i Nordre. Vi snakket litt med folk vi møtte på gata, og spurte dem om deres viktigste valgkampsaker. Dette er hva de svarte.

Fadumo Mohammed Qalyf er opptatt av et godt arbeidsliv. Hun har nylig lært mye om politikken i Trondheim. Foto: Maria Can

Fadumo Mohammed Qalyf

De viktigste sakene for meg i dette valget er saker som handler om arbeidsliv og jobb, men også saker som berører barn og familie, som barnevernstjenesten.

Jeg arbeider som frivillig og er styremedlem i en forening for somaliske kvinner. Nylig hadde vi i foreningen besøk av partier som fortalte oss om sitt arbeid og sin politikk. Det var en veldig positiv opplevelse.

Tidligere stemte jeg på Arbeiderpartiet, men etter å ha lært mer om politikken i Trondheim, har jeg bestemt meg for Høyre. Jeg har faktisk meldt meg inn i Høyre i dag!

Lennart Berg vil ha flere lokale arbeidsplasser, og mener «trynefaktor» fort kan komme til å avgjøre kommunevalget. Foto: Maria Can

Lennart Berg

Det viktigste for meg er at det skapes lokale arbeidsplasser i byen. Vi trenger en god og levende industri, og arbeidsledigheten må ned.

Jeg har allerede stemt, og hva jeg stemmer varierer veldig fra rikspolitikken. I kommunevalget stemmer nok mange mer på person enn på politikken de står for. «Trynefaktor» kan fort bli avgjørende i et kommunevalg.

Det blir spennende i år. Jeg regner med at det uansett blir en hestehandel av de sju sjeldne, når de først kommer til bystyret.

Karoline Borgø er lærerstudent og tenker mye på saker som berører utdanning og skole. Foto: Maria Can

Karoline Borgø

Jeg har ikke stemt ennå, men jeg skal stemme. Klima og miljø er mine viktigste saker, men utdanning og skole er også veldig viktig – siden jeg skal bli lærer og er student nå.

I tillegg er jeg opptatt av saker som handler om helsevesenet og helsetilbud. Jeg stemmer ganske likt i lokalvalg og i stortingsvalg, i hvert fall på samme sted av «skalaen».

Jeg kommer fra Haugesund og skal stemme der. Det et tett løp mellom kandidatene i Haugesund også, så det blir spennende å se hvordan valget går.

Anders Ruud Hamborg mener det er viktig å stemme, spesielt nå som det går så dårlig med klima og miljø. Foto: Christer Stensås

Anders Ruud Hamborg

Jeg har forhåndsstemt. Det er viktig å stemme fordi unge folk må være en del av utviklinga der de har bodd eller bor nå.

Jeg har ikke inntrykk av at unge lar være å bruke stemmeretten. Jeg tror heller at mange kan føle at det er litt flaut å ikke stemme.

For meg er kollektivtransport og miljø de viktigste sakene i dette valget. Kollektivtransport er viktig for alle, og det er viktig for miljøet. Miljø er alltid viktig, fordi det går så dårlig.

Ingrid Rinø har allerede stemt. Hun skal straks ut i arbeidslivet som nyutdannet radiograf, derfor er hun opptatt av hva som skjer i helsevesenet nå. Foto: Maria Can

Ingrid Rinø

Jeg har allerede stemt i forrige uke. Det ble ikke samme parti som ved stortingsvalget 2021. Jeg tenker veldig mye på miljø, men også på helsevesenet, det er mine viktigste saker.

Jeg er student i radiografi og skal snart ut i jobb, derfor er alt det som skjer i helsevesenet viktig for meg. Jeg bestemte meg tidlig for hva jeg skulle stemme på. Jeg tok en valgomat for å se hvem jeg var mest enig med.

Bortsett fra det har jeg ikke fulgt med på kandidatene så nøye. Jeg stemmer på politikk, ikke person.

Eldbjørg og Tor Solbjør har jobbet mange år i skolen. Selv om det er en stund siden nå, er det et politisk tema som engasjerer dem. Foto: Maria Can

Eldbjørg og Tor Solbjør

Vi har brukt stemmeretten så lenge vi har hatt den. Hvis vi er i byen bruker vi å stemme på valgdagen, ellers blir det forhåndsstemming. De siste par årene har vi vært bortreist til Syden på valgdagen.

Vi blir jo nesten nødt til å si at eldreomsorgen er viktig for oss, og det er den selvsagt også, men det er ikke alt som er viktig. Vi har begge jobbet i skolen, selv om det er en stund siden nå, så saker som gjelder skole betyr mye.

I tillegg har vi barn som jobber i skolen og barnebarn som går der nå. Vi har stemt litt forskjellig fra gang til gang. I år har vi allerede bestemt oss for hva vi skal stemme. Jeg skal støtte at det blir litt forandring, sier Eldbjørg.

Knut Vigran Birkevold har ikke stemt ennå, men vil gi sin stemme til de som kan gjøre noe med ulikhetene i samfunnet. Foto: Christer Stensås

Knut Vigran Birkevold

Jeg har ikke stemt ennå, men jeg skal forhåndsstemme. Det er viktig å bruke stemmeretten, spesielt som ung. Det er vi som skal leve lengst. Likhet og miljø er de viktigste sakene for meg. Det er altfor mye ulikhet i samfunnet.

Vi er ganske gode på å skape likhet i Norge, men det kan bli bedre. Det er for mye penger samlet i enkeltpersoners hender.

Ronja Ottemo var en av velgerne som tok ordet på scenen, da det ble åpnet for spørsmål fra publikum til partienes kandidater. Hun utfordret kandidatene på arbeidsvilkårene for dem som jobber i kommunens hjemmetjeneste. Foto: Maria Can

Ronja Ottemo

Jeg har jobbet fire år i hjemmetjenesten i Trondheim kommune. Helse og velferd er mine viktigste saker. Da tenker jeg først og fremst på oss som jobber i helse og vår arbeidshverdag. Vi ønsker å ta best mulig vare på menneskene som vi er ansatt til å ta vare på. Slik det er i dag, er det er ikke satt av nok ressurser eller tid til å gjøre en god nok jobb.

Hvis ikke vår arbeidshverdag blir annerledes, kommer jeg ikke til å fortsette i jobben min. Vi sliter oss ut og, jeg vil ikke risikere å bli syk og i verste fall uføretrygdet.

Krav til norsk språk på arbeidsplassen er også viktig for meg. Dessverre har jeg opplevd at vi har ansatte som ikke forstår alt som blir sagt, noe som i sin tur fører til dårlig kommunikasjon og en hel del misforståelser. Det er ikke bra.

I tillegg har jeg gjort meg noen tanker om Miljøpakken i Trondheim. Personlig er jeg ikke enig i at vi skal ha et bilfritt sentrum. Jeg jobber i sentrum og er avhengig av at det er mulig å komme seg frem, uten å måtte ta hundretusen omkjøringer. Jeg lurer også på hvordan politikerne har tenkt å ansvarliggjøre syklistene. Syklistene her i byen kjører «sitt eget løp», det opplever jeg både når jeg kjører bil og når jeg går. Selv om syklistene har fått tilrettelagt flotte sykkelfelt, bruker de dem ikke! Det kan ikke fortsette slik. Vi kan ikke fortsette å gi syklister fordeler uten å ansvarliggjøre dem.

Jeg har tatt meg en runde i gata her nå, samlet inn brosjyrene og lest litt på alle, men jeg har for så vidt allerede bestemt meg for hvilket parti jeg skal stemme på.

Kasper Hermstad mener klima er en viktig valgkampsak. Enkeltindivider kan ikke stå for de store endringene, hovedansvaret ligger hos politikerne. Foto: Christer Stensås

Kasper Hermstad

Jeg har stemt. Det var bare greit å få det gjort. Jeg synes det er viktig å delta i demokratiet. Og det er essensielt for demokratiet at vi deltar. Når jeg skal bo i Trondheim videre, er det viktig for meg å indirekte kunne være med og bestemme hvordan Trondheim skal være i framtida.

Min viktigste valgkampsak må være klima. Der er det en jobb som må gjøres. Jobben som er gjort så langt er for dårlig. Tiltakene som må gjøres blir ikke gjort. Vi som enkeltpersoner kan gjøre en liten innsats og ta miljøvennlige valg. Men hovedansvaret ligger hos politikerne. Som enkeltindivider kan vi ikke stå for de store endringene.

Kari Nygaard er opptatt av flere valgkampsaker. Hun har blant annet sett at de ansatte på byens aldershjem har det altfor travelt. Hun er heller ikke så begeistret for alle bilene i byen. Foto: Christer Stensås

Kari Nygaard

Jeg har forhåndsstemt. Det sto ei bu på Torvet, og det var nesten ingen folk der. Så da var det enkelt og greit å gå innom og stemme. Alle bør bruke stemmeretten sin. Ellers har vi ikke noe vi skulle sagt. Spesielt nå som det er så mye uro rundt om i verden.

Min viktigste valgkampsak er eldreomsorgen. Og skole. Og jeg bryr meg ikke om å ha alle de bilene i byen. Vi har masse parkeringsplasser, og vi har et bra busstilbud. Men nå er jeg så heldig at jeg bor sånn at bussen går rett utenfor. Jeg er også veldig glad i trikken. Jeg håper de klarer å bevare og utvikle den.

Jeg driver og danser litt, og da er jeg mye rundt og ser forskjellige aldershjem. Vi eldre har det veldig bra, men de ansatte har det travelt. De løper og er flinke. Men de er for få.

Skole er viktig fordi jeg har oldebarn som skal på skolen. Jeg er opptatt av framtida deres. Da jeg gikk på skolen fikk vi fersk ankerstokk med nypesyltetøy og brunost hver morgen. Vi sprang til skolen for å få med oss det måltidet. Jeg synes det er helt greit at de innfører skolemat. Og så må de gi mer frihet til lærerne. De må få mulighet til å ta seg av elevene og få mulighet til å snakke til dem. Det er elevene som har tatt over makta i skolen nå.

Men jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg har det, altså. Jeg har det så godt, og vi har ikke lov til å klage. Jeg har så mye å være takknemlig for.

Wid Al-Shamkawy mener at fattigdommen må bekjempes. Hun er også opptatt av boligpolitikken i byen og mener at alle skal ha en trygg plass å bo. Foto: Christer Stensås

Wid Al-Shamkawy

Jeg har ikke stemt ennå, men jeg skal stemme. Så klart.

Vi må bry oss om hvordan vi har det, og vi må bry oss om hverdagen. Alle skal ha like muligheter, og barn skal ikke være nødt til å vokse opp i fattigdom. Ved å bruke stemmeretten har du muligheten til å påvirke. Du kan ikke komme og klage etterpå hvis du ikke har benyttet den.

Det er flere saker som er viktige for meg. Asylpolitikk, hvordan vi behandler papirløse og asylsøkere. Vi må bekjempe fattigdom. Vi har det så godt at vi har råd til å gi folk verdige liv.

Jeg er også opptatt av boligpolitikk. Alle må få bo trygt og godt, ikke minst barnefamilier. Jeg jobber i Kirkens bymisjon, og der møter vi mange barnefamilier som ikke bor trygt. De tør ikke gå ut av leilighetene sine, og de blir frastjålet tingene sine.

Dyr buss, mugg på hybelen og skjenkestopp kl. 02? Kom på Samfundet og Adressas valgdebatt med unge politikere – og politisk nachspiel med ordførerkandidatene Ranum og Raaen. Les mer her!