Lademoen er en av få bydeler som mangler idrettsflater. Samtidig er Lademoen en voksende bydel med mange barn og unge. Det er derfor viktig at de har tilgang på gode idrettsanlegg og aktivitetsmuligheter.

Mangel på idrettsflater bidrar til at færre barn og unge engasjerer seg i idretten. Dersom det er få eller ingen steder å trene eller spille idrett, er det vanskelig for barn og unge å finne muligheter for fysisk aktivitet og idrett. Organisert idrett bidrar til inkludering, ikke bare for barna, men også for foreldrene. Det å delta i idrett og andre aktiviteter kan forebygge at barn og unge blir rekruttert inn i kriminalitet.

I forbindelse med reguleringsplanen for Reinaområdet er det nå en diskusjon om det skal reguleres inn idrettsflate. Det planlegges et stort nytt boligområde for bydelen vår, med flere barnehager, næringsarealer og annet. Kommunen har en klar formening om størrelse og beliggenhet, med bakgrunn i bydelens behov for idrettsflater til både organisert og uorganisert aktivitet, men forslagsstiller har ikke villet imøtekomme dette.

En ny idrettsflate i nærheten av Reina vil bidra til å gi de yngste innbyggerne mulighet til å delta i fysisk aktivitet og idrett. Gjennom deltakelse i idretten kan barn og unge lære å samarbeide og utvikle sosiale ferdigheter, samtidig som de får mulighet til å møte mennesker fra ulike kulturelle og sosiale bakgrunner. Idretten bidrar til å øke forståelsen og respekten for ulike grupper. På en ny idrettsflate kan flere barn og unge møtes på tvers av bydelen. Dette er viktig for å skape sterkere fellesskap.

Plasseringen er viktig. Ved å legge et anlegg sentralt i mellom nåværende boligområde på Lademoen og den nye boligmassen kan man skape en unik mulighet for samspill og relasjoner mellom etablerte beboere og de som skal flytte inn i de nye boligene som bygges. Det finnes ikke et aktivt idrettslag som dekker dette området i dag. Dersom et felles idrettsanlegg etableres, kan det skape grunnlag for etablering av et nytt idrettslag som dekker både det nye og det gamle. Det vil bidra til å skape en felles identitet og enhet for hele dette spennende området av byen.

Lademoen er i gang med et viktig arbeid med områdesatsningen. Det er derfor viktig at vi har politikere i byen som tørr å levere mer enn fine ord, men at det faktisk stilles krav til en ny idrettsflate på Reina området. Det vil være med på å styrke Lademoen som bydel, og vil være til glede og nytte for både barn og voksne i mange år fremover. Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!