foto
Undervisningen i disse tidene må gå digitalt der det lar seg gjøre, men jeg og mange av mine kolleger og studenter ønsker seg tilbake til et undervisningsrom, skriver innleggsforfatteren. Foto: Shutterstock

Innfør permanent videoopptak av forelesninger? NEI!