foto
Mange velger å mistro henne, setter spørsmålstegn ved at hun kommer på fotballkampen min, men ikke på dugnaden. Heldigvis har mamma aldri vært så frisk etter at hun fikk diagnosen, som hun er den dag i dag, skriver Emilie Lein. Foto: Christine Schefte

For mange er det vanskelig å forstå at mamma faktisk er syk