Håpet om redusert spenning i Øst-Ukraina synker etter hvert som det kommer nye meldinger om væpnede aksjoner i området.