Trøndelag bør få flere bispekandidater å velge mellom, enn de fire som nå er lansert av Nidaros bispedømmeråd.