I Adresseavisen 21. juni skriver kommentator Morten Langfeldt Dahlback at både forskere og myndigheter må bidra mer enn i dag til fornyelse av offentlig sektor hvis vi skal bevare velferdsstaten. Det har han helt rett i.