foto
Plukker plast: Ved Mausund feltstasjon brukte plastrydderne bare noen timer på å fylle en hel pram. Foto: Mariann Dybdahl

Legg vekk krangelen, støtt kampen mot plast