«Folk må bli mindre redd for å fly og mer redd for å kjøre bil» skriver lege Anders Norvik. Han ønsker like stor oppmerksomet om trafikkulykkene som helikopterulykken.