Så mange det er som vil tale på vegne av det tause flertall. Vet de ikke at dette flertallet ikke eksisterer, annet enn som et retorisk knep?