Jo flere og klarere rettigheter vi som borgere får, desto mer byråkrati og mindre demokrati får vi på kjøpet.