Statens helsetilsyn pekte nylig på en rekke problemer med Helseplattformen. Nå skal også Riksrevisjonen granske det som har skjedd. Det er bra.