Verken politikere eller den administrative ledelsen i Trondheim gjør nok for å få ikke- vestlige innvandrere i kommunens lederstillinger. Dette er svært bekymringsverdig. Makthaverne i kommunen bør sette inn tiltak for få flere ikke-vestlige innvandrere, som ikke ser norsk ut samt snakker norsk med aksent, i lederstillinger. Det må til om Trondheim kommune skal bli en mangfoldig kommune som gjenspeiler hele befolkningen.

Trondheim kommune har bosatt mange ikke-vestlige innvandrere i de siste årene. Flere av dem har med seg høyere utdanning fra hjemlandet eller har utdannet seg her til lands. Imidlertid får nesten ingen lederstillinger i kommunen.

Jeg har i ulike sammenhenger hørt både politikerne og den administrative ledelsen fortelle at de jobber daglig for å gjøre Trondheim til en mangfoldig kommune på alle nivåer. Når det lyses ut stillinger, inkludert lederstillinger, opplyser kommunen at «Vi oppfordrer aktuelle kandidater til å søke uavhengig av kjønn, legning, etnisitet og hudfarge». Denne standardteksten høres lovende ut i teorien. Men i praksis får nesten ingen kandidater som er mørkhudet lederposisjoner i kommunen, verken som enhetsledere eller avdelingsledere.

Til tross for at Trondheim kommunen har kjørt et dyrt lederprogram for sine faste ansatte med minoritetsbakgrunn flere ganger, har det ikke ført til gode resultater. Resultatene uteblir fordi deltakerne blir ikke fulgt opp godt nok etter gjennomført program. Den enste oppfølgingen de får av kommunen, er at de får fortrinn på å komme på to jobbintervjuer i kommunen innen to år.

Mange kvalifiserte lederkandidater jeg har snakket med, forteller at de ikke når toppen i kommunen på grunn av mangel på ledererfaring fra Norge. Hvordan skal man da kunne tilegne seg etterspurt ledererfaring fra Norge? Når ingen av enhetene i kommunen vil være villig til å gi deg sjansen til å lede. I tillegg   har de et svært begrenset nettverk i Norge, om de i det hele tatt har noe.

Ikke engang de enhetene som jobber med å integrere innvandrere, flyktningenheten og voksenopplæringen, har innvandrere i sine ledergrupper. Blant kommunens 200 enheter har jeg kun klart å finne én enhetsleder med innvandrerbakgrunn. Hun leder tolketjenesten som kun har noen få ansatte som er etnisk norske.

Jeg er sikker på at kommunens tjenester ville blitt enda bedre, om det fantes ledere med minoritetsbakgrunn i enhetene. Ledere av andre opphav vil med sin kulturbakgrunn berike ledelsen. De vil se ting med andre briller, ha andre ideer og tilføre nye perspektiver som vil bidra til at ledelsen kan letter komme fram til gode forslag til oppgave- og konfliktløsninger. Disse lederne vil også være forbilder og motivatorer for andre innvandrere. De vil se at også innvandrere kan nå toppen i Norge.

Bystyret i Trondheim bør fatte et politisk vedtak som pålegger ledelsen i kommunen til å iverksette konkrete tiltak for å få flere innvandrere i lederposisjoner. Et konkret tiltak kan være at faste ansatte som har ambisjoner og motivasjon for å bli ledere, får mulighet til å lede en mindre enhet eller avdeling med støtte fra en erfaren ledermentor i et år. Dette vil gi dem solid ledererfaring og referanser fra Norge, noe som er veldig viktig for å kunne få fast jobb som leder. Man vil også kunne i løpet av et år finne ut om vedkommende er skikket til å være en leder eller ikke.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!