Unge Høyre, FpU, Rød Ungdom, Grønn Ungdom og Unge Venstre har i lang tid snakket om legalisering av cannabis. Liberalisering og frihet over eget liv er viktige argumenter for at dette rusmiddelet skal bli solgt lovlig rundt omkring i landet. Før vi tar en slik rusdebatt, må vi ta en annen debatt, og det er legalisering av hjemmebrent. Hjemmebrenten har vært tradisjon i Bygde-Norge i lange tider. Det første forbudet mot hjemmebrentproduksjon kom i 1756, før det igjen ble lovlig i 1816. I 1989 ble produksjon av hjemmebrent forbudt gjennom lovverket vi kjenner i dag.

Hjemmebrentproduksjon er og blir kultur i store deler av Bygde-Norge, så hvorfor skal produksjon til eget konsum være forbudt? Det er en begrensing av den liberale friheten enkeltmennesker bør ha i dette landet, og forbudet av hjemmebrentproduksjon er ikke annet enn et overformynderi fra statens side.

Mens hjemmebrent for det meste er etanol med høyre alkoholprosent enn det du finner på Vinmonopolet, er cannabis et rusmiddel som inneholder THC, som gir ruseffekten. THC kan gi uønskede virkninger, som økt risiko for psykose, angst, og avhengighet. THC kan også påvirke kognisjon som korttidshukommelse, konsentrasjon, impulskontroll, refleksjonsevne og motorikk.

Legalisering av cannabis er langt mer alvorlig en legalisering av hjemmebrent, da cannabis er et rusmiddel som kan gi psykiske problemer og føre til bruk av sterkere og mer illegale rusmidler.

Hjemmebrent som er produsert på riktig måte, er ingen større fare enn et høyt inntak av lovlig kjøpte alkoholholdige drikker. Flere land i Europa selger drikker som inneholder like høy alkoholprosent som hjemmebrent i dagligvarebutikker, mens det i Norge er forbudt å selge drikke som inneholder mer en 60 prosent alkohol på Vinmonopolet.

Stigmatiseringen og forbudet mot produksjon og konsum av hjemmebrent er en kamp mot tradisjoner og kultur i dette landet. Før vi tar en debatt om legalisering av utenlandske rusmidler, må vi som nasjon igjen omfavne det som engang var vane i dette landet. Det bør være opp til enkeltmenneskene om de vil produsere og konsumere hjemmebrent. At staten skal blande seg inn i hva du eller jeg måtte finne på å drikke, er på alle måter et brudd på enkeltmenneskers frihet til å ta ansvar for seg selv.

Norge er en nasjon bygd på tradisjoner og kultur. Drikkekulturen også en del av dette. La oss redde det siste vi har igjen av bygdekultur og finne fram hjemmebrentapparatene. Det er på tide å slippe hjemmebrenten fri!