Den norske tradisjonen for bred enighet i utenrikspolitikken kan føre til at politikken ikke holder tritt med en verden i endring.