Styret for St. Olavs hospital har fattet et historisk vedtak om å finansiere et psykiatrisenter på Øya. Regionens politikere må nå stå på for at det skal lykkes denne gangen.