Høyskoleparken er bydelen Elgeseter og campus’ ubestridt fremste urbane fortrinn.