I vårt kroppsfikserte samfunn er det forbausende hvor lite vi bryr oss om hvordan kroppen ser ut på innsiden.