Elever og leger tviholder på pudding-samfunnet når de protester mot de nye fraværsreglene.