Redningen er engasjement, kritikk, krangling og debatt.