foto
Nedbygging av matjord har vært et hett tema i flere år i Trondheim, her eksemplifisert med Overvik-utbyggingen ved Ranheim. Foto: Rune Petter Ness

Kommuneøkonomi på jordet