foto
Grønt Punkt Norge sier i en nylig publisert TV-reklame at resirkulering vil føre til «at vi slipper å hogge ned trær, suge ut olje og sende folk ned i gruver». Er det virkelig slik at resirkulering er løsningen på alt? spør de to debattantene. Foto: Grønt Punkt Norge

Gjenvinning er bare en liten del av løsningen