Korona er ikke problemet i norsk eldreomsorg. Korona har fremhevet problemet.