foto
Tre som byggemateriale er ikke bra, mener debattanten, og viser til Waisenhuset, Nidarosdomens administrasjonsbygg fra 1700-tallet. Foto: Adresseavisen

Tre fungerer dårlig i bygg