foto
I forbindelse med Black Lives Matter, har dette igjen blitt aktualisert, og politiet må alltid kunne bli vurdert ut fra om deres fremgangsmåte er preget av forskjellsbehandling, skriver debattanten. Foto: Lee Jin-man

Vi må konfrontere rasister på bakgrunn av fakta, ikke antakelser