foto
Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener avkriminalisering av narkotika vil senke terskelen for narkotika unge. Foto: Morten Antonsen

Høyre og narkotika