foto
Kommunedirektør Morten Wolden presenterte budsjett for 2022 og økonomiplan de neste tre årene. Flere av forslagene får politikerne til å reagere. Foto: Morten Antonsen

Det viktigste løftet er vanskeligst å nå