foto
Denne situasjonen er i seg selv ikke ny, men volumene er nå meget store. Det føles også ekstra ille at det under korona-periodens prøvelser ligger en så stor ubrukt budsjettreserve, skriver Bjørn Iversen. Foto: Mariann Dybdahl

Penger til gode på fylkesveg?