Vi er et pensjonistektepar som bor på Oppdal og har sommerhytte på Frosta. Hytta bruker vi gjennom sommeren, men har også behov for å oppsøke Oppdal av ulike grunner. Med kostnadene til bompenger må disse besøkene begrenses mer enn ønskelig og kanskje også nødvendig.

Etter siste bompengejusteringen, men selv med avtale med Vegamot, koster Oppdal-Frosta tur/retur 286,40 kroner. Med tillegg for drivstoff til en dieselbil sier det seg selv at hytteturene gjør et stort innhugg i pensjonen vår. Det er også økonomi som gjør det uaktuelt å investere i en ny el bil i vår høye alder.

Monica Flor Foto: Privat

Det er den norske stat som er ansvarlig for E6, som er vår kjørerute til hytta. Man skulle tru at en riksvei som E6 blir finansiert av staten, også evtentuelt utbyggingstiltak. Slik kan ikke være tilfellet når alle bilistene, som ikke kjører elbil, blir avkrevd bompenger for å kunne trafikkere veien.

Vi er klar over at Trondheim kommune har vedtatt en miljøpakke som skal finansieres med blant annet bompenger for å kjøre på E6 gjennom byen. Men jeg kan ikke erindre at statens begrunnelse for bompenger på resten av E6 skal være knyttet til klimaet, selv om elbilene så langt er fritatt for bompenger.

Hva går så de enorme inntektene fra bompengene til? Alt kan da ikke gå til å finansiere bomveiselskapet, eller?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe