Innleggsforfatteren er fortsatt ikke overbevist om at det må bygges et fellesmuseum på Leuthenhaven. Foto: Adresseavisen

Fellesmagasin framfor nytt museum