foto
Slik vil Nye Veier bygge ny E6 ved Hovin. Seks boliger og et gårdsbruk må rives. Foto: NYE VEIER/NORCONSULT

Hvor mye skal vi betale for å kjøre fort?