foto
Muruvik bør avvikles som havn/industriområde og amle E6 må stenges for all trafikk, skriver debattanten. Foto: Kim Nygård

Gamle E6 må stenges for all trafikk