foto
Et enstemmig bystyre vedtok i fjor å legge statens boligverdi til grunn for eiendomsskatt for årene 2021 og 2022, skriver  Silje Naper Salomonsen (SV). Foto: Håvard Haugseth Jensen

Høyre stemte selv for ny beregningsmodell for eiendomsskatt