foto
Salmar er en av de største trønderske skattyterne gjennom tidene, og betalte i 2020 over 650 millioner kroner i skatt, skriver lederen i Frøya Næringsforum som svar på innlegg om formuesskatt. Foto: Privat

Drømmekapitalister bør samle alle sider i norsk politikk