foto
Manka har naturligvis rett i at Nye Veier har fått mer forutsigbarhet og frihet til å velge nye løsninger enn det Statens Vegvesen (SVV) har hatt, skriver Høyre-politikerne. Foto: privat

Målet er å bygge fylkesveier like effektivt som Nye Veier