foto
Det er blant annet disse jordene på Øvre Rotvoll striden står om. Foto: Håvard Jensen

Rotvoll – mat for framtida?