Nærmere 100 millioner laks og ørret døde i norsk oppdrettsnæring i fjor. Dødeligheten i havbruksnæringen øker år for år. Det kan ikke fortsette.