I dag er første skoledag. De fleste elevene opplever møtet med skolen etter en lang sommerferie som positivt. Men ikke alle. Ikke de som utsettes for mobbing.