Det er vanskelig å komme seg fra Bakklandet til Tyholt med kollektivtransport, men med en el-sparkesykkel i nærheten, blir kanskje kollektivt et reelt alternativ til bilen. Samtidig er det først og fremst ulempene som har fått oppmerksomhet i media. Foto: Michael Schult Ulriksen

El-sparkesykler blir en del av kollektivtransporten