Takket være fremsynte, riktige folk, tar jeg nå en solid utdanning slik at jeg ikke blir en utgiftspost for samfunnet den dagen mine barn blir myndige, skriver Maj Lehn. Foto: PTIVAT

Det har vært en kamp, men nå kan jeg si: Jeg har det bra!