foto
Takket være fremsynte, riktige folk, tar jeg nå en solid utdanning slik at jeg ikke blir en utgiftspost for samfunnet den dagen mine barn blir myndige, skriver Maj Lehn. Foto: PTIVAT

Det har vært en kamp, men nå kan jeg si: Jeg har det bra!