foto
Pensjonistforbundet Trøndelag vill rette en stor takk til alle medlemmene for den innsatsen de legger ned i lokalsamfunnet, skriver ledelsen i forbundet. Foto: Privat

Sosiale tiltak for eldre - av eldre