Målet for den militære operasjonen i Afghanistan var å bekjempe terror, ifølge president Joe Biden. Det målet har endret seg i løpet av 20 år.